Vinkit mitenkä kasvattaa resilienssiä - Kara Kuumana - Johtamisen Jyväsiä

Havaintoja työelämästä ja yritysmaailmasta.

17 lokakuuta, 2014

Vinkit mitenkä kasvattaa resilienssiä

Yritysmaailmassa tilanteet muuttuvat jatkuvasti. Päätöksiä tehdään enemmän ja vähemmän epävarmoilla taustatiedoilla. Johdolta vaaditaan yhä enemmän kykyä muuttaa omaa ja organisaationsa toimintaa sekä muuttaa yrityksen suuntaa. Ilman riskejä ei voi olla onnistumisiakaan. Vääjäämättä ollaan ennemmin tai myöhemmin tilanteessa, jolloin johtaja tai työntekijä epäonnistuu. Tai jos näin ei käy, niin hän ei ole itse asiassa uskaltanut tehdä yhtään mitään. Mitään tekemättömyys on  usein yrityksen kannalta vielä pahempaa kuin virheellinen päätös. Ei kannata jäädä tuleen makaamaan. Parempi nopea kuolema kuin pitkäaikainen kituminen.

Opettajalehden mukaan resilienssi on käännetty muun muassa joustavuudeksi, sitkeydeksi, sietokyvyksi ja lannistumattomuudeksi. Käsitteen juuri on latinan
verbissä resalire, joka tarkoittaa ponnahtamista ylös uudelleen.  Jukka Pekka Heikkilän (@jpheikkila) mukaan resilienssillä pyritään kuvaamaan yhteisön ja jokaisen yksilön kykyjä sopeutua ennakoimattomiin muutoksiin. Mervi Murtonen (@MerviMurtonen) näkee sen sisältävän sopeutumiskyvyn lisäksi kyvyn toipua yllättävistä kriiseistä. Itse uskon että tärkeä osa resilienssiä on nimen omaan kyky selviytyä kriiseistä ja erilaisista pettymyksistä.

Kuinka sitten meistä jokainen voisi siedättää itseään pettymyksien varalle?  Olen tietoisesti käyttänyt muutamia keinoja itseni johtamiseen. Ehkäpä niistä voisi olla sinullekin hyötyä. Lue siis vinkit kuinka voit nousta pettymyksen jälkeen nopeasti toimintakykyiseksi.

1.       Luo itsellesi onnistumimisia
Jokaisella meistä on pöytälaatikossa liuta rutiininomaisia, tekemättömiä töitä, jotka eivät ole kiireellisiä eivätkä välttämättä myöskään prioriteetiltään erityisen tärkeitä. Niitä on siirretty eteenpäin viikkoja tai jopa kuukausia.  Kun epäonnistuminen kohtaa, useammilla ihmisillä luova ajattelu pysähtyy. On vaikeaa tai mahdotonta luoda jotakin uutta tai kehittää vanhaa paremmaksi. Kaiva silloin esiin lista tylsistä ja rutiininomaisista töistä. Kun saat listasta tehtyä yhden tai muutaman tehtävän, fiilis on kuin voittajalla. Tunnelma paranee välittömästi.

2.       Tunnista tilanteen valoisat puolet
Jos ei puhuta kuolemasta tai vakavista sairauksista, niin yleensä kaikista asioista ja tilanteista löytyy myös jotakin positiivista, vaikka siltä ei ensin tuntuisikaan. Jos saat potkut, niin se voi olla mahdollisuus viettää aikaa perheen kanssa enemmän kuin aikaisemmin tai ehkä löydät uuden suunnan elämällesi. Jos teet virheellisen päätöksen, voit kuitenkin oppia virheestä. Jos  pahoitat jonkun mielen, voit aina pyytää anteeksi.

3.       Ota perspektiiviä
Kun suuri muutos tai pettymys tapahtuu, mieti mikä on muutoksen tai virheen mittakaava. Mieti,  muistatko asian vielä kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Vaikka nyt maailma tuntuu kaatuvan, niin ehkä et edes muista mokomaa asiaa. Jos muistat, niin onko muisto negatiivinen vai ehkä jopa positiivinen. Ehkä moka tai tilanne silloin jopa naurattaa. Lopulta hyvin harva asia on sellainen, ettei siitä ei voisi päästä yli, jos vain itse kovasti haluaa.

4.       Tee mielikuvitusharjoituksia ja luo selvitytymisstrategia
Monet yrityksistä tekevät aktiivista selvitymistrategiasuunnittelua esimerkiksi SWOT -analyysin (strengths, weaknesses, opportunities, threats) avulla. Meissä kaikissa on vahvuuksia ja heikkouksia. Meillä kaikilla on uhkia ja mahdollisuuksia. Miksipä ihmeessä emme käyttäisi SWOT-analyysiä oman itsemme johtamiseen. Mielikuvitusharjoittele itsellesi erilaisia uhkatilanteita. Se voi olla virheellinen päätös, epäonnistuminen tärkeässä työtehtävässä tai parisuhteessa. Mieti mitä tilanteista seuraa ja miten voisit toimia tällaisessa tilanteessa. Mitkä ovat mahdollisuutesi tilanteen ratkaisemiseksi? Mitä vahvuuksia sinulla on, joita voisit käyttää hyödyksesi uhkaavassa tilanteessa? Mitä heikkouksia sinulla on, jotka voivat aiheuttaa hankalan tilanteen? Mitkä asiat voivat estää tai hidastaa hankalasta tilanteesta selvitymistä? Tee itsellesi selvitymisstrategia. Kukaan meistä ei kykene kuvittelemaan kaikkia mahdollisia tilanteita, joissa voimme epäonnistua. Ja ei sinunkaan tarvise kyetä. Kun tunnet omat vahvuutesi, saat uskoa selviytymiseen. Kun uskot kykyysi selviytyä, niin selviät tilanteesta voittajana. Kun selviät kerran hankalasta tilanteesta voittajana, tiedät että kykenet siihen myös tulevaisuudessa.

Kun olin kirjannut ylös omat ajatukseni resilienssistä, niin löysin myös psykologian tohtorin ja aivotutkija Ville Ojasen (@viojanen) teesit asiaan. Niihin voit tutustua täällä.