Generalisti on tulevaisuuden pelinrakentaja - Kara Kuumana - Johtamisen Jyväsiä

Havaintoja työelämästä ja yritysmaailmasta.

26 toukokuuta, 2018

Generalisti on tulevaisuuden pelinrakentaja

World Economic Forumin Future of Jobs tutkimuksen mukaan tulevaisuuden työelämässä tarvitaan työntekijöitä, joilla on laaja osaamispohja ja kyky toimia yhteisössä. Moni huippuasiantuntija tai -johtaja tuhahtaa mielellään tutkimukselle, mutta ehkä on kuitenkin aihetta pohtia asiaa käytännön kautta.

Kun toimialat murtuvat sekä tekoäly ja robotisaatio lisääntyvät, niin funktiorakenteisessa organisaatiossa osa tehtävistä sulaa pois. Tarvitaan uudelleen organisointia. Perinteisessä organisaatiossa funktioiden vetäjät alkavat vääjäämättä kisata siitä, kuka voittaa pelin. Onhan se iso uhka heille itselleen, kuten heidän organisaatiolleen. He ovat juuri niitä tyyppejä, jotka ovat vakaasti sitä mieltä, että käsillä oleva murros ei koske heitä. Lopulta aika ja energia käytetään muutoksen sijaan valtapeleihin ja oman aseman pönkittämiseen.

Generalistien johtoryhmässä kaikilla on monipuolista kokemusta ja siksi he ymmärtävät paremmin miten kokonaisuus toimii optimaalisesti. Kun generalistit joutuvat murroksen kouriin, he eivät ala kaivamaan omia poteroitaan, vaan alkavat miettiä, miten uusi suunta ja kokonaisuus muodostetaan. He ymmärtävät, että kenenkään reviiriä ei voida suojella ja siksi ovat valmiina loikkaamaan uusiin haasteisiin, kaikella tekemisen palolla ja työn ilolla.

Generalistilla on kyky tasapainottaa tilannetta. Vaikka hän ei olisi lähtökohtaisesti kovin analyyttinen, niin hän ottaa luonnostaan analyytikon roolin sellaisten puuttuessa. Vaikka hän olisi temperamenttinen, ottaa hän tasapainottajan roolin, jos muut ovat vielä temperamenttisempia. Hän ottaa puhemiehen roolin, jos muilla ei ole kykyä tai halua johtaa. Generalisti on se tyyppi, joka hoitaa homman kuin homman, jos muut eivät halua tai eivät siihen kykene. Jos kukaan ei osaa asiaa, generalistin laajalla osaamispohjalla ja uteliaisuudella, uusikin asia otetaan haltuun tilanteessa kuin tilanteessa.

Loputon uteliaisuus ja halu oppia on generalistin vahvuus tulevaisuuden työelämässä. Hän kykenee vaihtamaan roolia kuin kameleontti väriä. Hän hahmottaa ja oppii nopeasti, uuden tilanteen edellyttämät asiat. Hän hahmottaa luonnostaan hyvin kokonaisuuksia ja syy-seuraussuhteita ja kykenee silti laskeutumaan nippelitasolle. Kun verkostot monimutkaistuvat, siilot murtuvat ja rajapinnat hämärtyvät, kykenee generalisti hahmottamaan muutosta ja mukautumaan tilanteeseen kuin tilanteeseen.

Kun generalistin moninainen potentiaali on käytössä, on hän todellakin liekeissä ja saa aikaan! Hän nauttii siitä, että saa erilaisia haasteita ratkaistavakseen ja moninaisia projekteja johdettavakseen. Hän on jokapaikanhöylä, joka innostuu ja onnistuu, siinä mitä on tekemässä. Valitettavan usein käy niin, että generalistin moninaista potentiaalia ei tunnisteta. Hän on juuri niitä tyyppejä, jotka turhautuvat pahiten, jos eivät saa hyödyntää laaja-alaista potentiaaliaan. Olosuhteiden pakossa generalisti taipuu hänelle asetettuun laatikkoon ja lopulta tylsistyy siihen.

Jokainen yritys tarvitsee vääjäämättä myös oman alansa huippuja. Kyse ei ole joko-tai asettelusta, vaan sekä-että asettelusta. Sitran johtavan asiantuntijan Elina Kiiski Katajan mukaan, “Generalistit ovat todennäköisesti tulevaisuudessa niitä, jotka vetävät laajoja kokonaisuuksia yhteen. Heillä on kyky ratkoa ongelmia sekä fasilitoida monimuotoisia prosesseja, joissa tietoa tarvitaan monelta eri alalta. Kun ekspertit tuovat syväasiantuntijuuden, on jonkun navigoitava tasojen välillä, vedettävä yhteen ja mietittävä miten osista syntyy kokonaisuus”

Samaan aikaan kun yritykset valmistautuvat digitaaliseen tulevaisuuteen, on myös varmistettava että oikeat ihmiset ovat bussissa! Miksi sitten paasaan juuri generalisteista? Siksi koska spesialistin osaamisvaje helposti tunnistetaan. Rekrytoinnin näkökulmasta on selkeää, mitä lähdetään hakemaan. Generalistejakaan ei välttämättä tarvitse etsiä yrityksen ulkopuolelta, vaan enneminkin tärkeää on tunnistaa, jo olemassa olevien potentiaali. Generalisti kun tuppaa laittamaan kynttilän vakan alle, kun on jo liian monta kertaa polttanut näppinsä.


Seuraa Twitterissä
@kalehto
@karakuumana

Tykkää Facebookissa
https://www.facebook.com/karakuumana

Kuuntele Kiekussa
Kara Kuumana - Johtamisen jyväsiä