Saavuta tuloksia johtamalla merkityksellisyyttä - Kara Kuumana - Johtamisen Jyväsiä

Havaintoja työelämästä ja yritysmaailmasta.

11 kesäkuuta, 2018

Saavuta tuloksia johtamalla merkityksellisyyttä

Ihmiset selviävät uskomattomista tehtävistä, kun he kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä ja olevansa merkityksellinen osa työyhteisöä. Merkityksellisyyden tunteen kasvattaminen onkin yksi esimiehen ja työyhteisön kehittäjän tärkeimpiä tehtäviä.

Merkityksellisyyden tunne ei synny pakottamalla vaan pitkäjänteisellä ja vuorovaikutteisella johtamisella. Merkityksellisyyden tunne koostuu monesta eri osatekijästä. Alla kolme omasta mielestäni tärkeintä.

Yksi tärkeimmästä on työntekijän oma käsitys oman työroolinsa merkityksestä yrityksen tai oman tiiminsä menestykselle. Tunne siitä, että on osa joukkuetta, jolla on sama saavutettavissa oleva maali lisää myös yhteisöllisyyden tunnetta. Höttöisten ylätason tavoitteiden jalkauttamisen sijaan esimiehillä tulisi olla tilaa yrityksen ja tiimin vision ja tavoitteiden pilkkomiseksi yksilötasolle yrityksen menestyksen näkökulmasta. Niin, että tavoitteista työntekijä näkee millä oman toimenkuvansa tekemisellä on merkittävin vaikutus oman tiiminsa ja työnantajansa onnistumiselle.

Myös työntekijän tunne siitä, että tulee kuulluksi ja nähdyksi ja että hän on tärkeä osa yrityksen työntekijöiden ja johdon välistä vuoropuhelua, luo vahvan merkityksellisyyden tunteen. Jo pelkästään ”hyvät huomenet” ja epävirallinen small talk auttavat eteenpäin. Seuraava askel otetaan, kun yrityksestä löytyy niin viralliset kuin epäviralliset foorumit vuoropuhelulle. Ja kun työyhteisön ilmapiiri on saavuttanut tason, jossa mielipiteitä kuunnellaan ja arvostetaan tasapuolisesti, on luotu hyvä luottamuksen ilmapiiri, joka on oiva kasvualusta merkityksellisyyden tunteelle.

Työntekijän kokemus siitä, että hänen potentiaalinsa on ymmärretty ja hyödynnetty lisää työssäviihtymistä, motivaatiota ja samalla merkityksellisyyden tunnetta. Tuloksia ja hienoja henkilökohtaisia kasvutarinoita syntyy, kun esimies tuntee alaisensa niin hyvin, että voi haastaa heitä vastuullisemmilla tehtävillä ja erilaisilla henkilökohtaisen kasvun mahdollisuuksilla. Kun lisäksi omaan työhön liittyvä vastuu ja valta ovat tasapainossa ollaan saavutettu merkittävää kilpailuetua.

Merkityksellisyyttä kokeva työntekijä ja työyhteisö on innostunut, motivoitunut, sitoutunut ja hyvinvoiva. Kun tälläisen tiimin tekeminen on suunnattu oikein, lopputuloksena on tuloksellinen tekeminen, josta hyötyy asiakkaan lisäksi kaikki tiimin vaikutuspiirissä olevat!