Suutari pysyköön lestissään - Kara Kuumana - Johtamisen Jyväsiä

Havaintoja työelämästä ja yritysmaailmasta.

19 syyskuuta, 2014

Suutari pysyköön lestissään


Matkan varrella on tullut työskenneltyä melko monenlaisten esimiesten aisaparina. Repertuaarista löytyy nuoria naisia, vanhoja herroja ja kaikkea siltä välitä. Jokaiselta olen oppinut jotain.

Hyvät esimiehet eivät ole jääneet mieleeni substanssiosaamisestaan vaan ehkä enemmänkin heidän kyvystään kasvattaa alaisiaan rakentavassa ja avoimessa hengessä. Substanssiosaaminen toki on tärkeää, mutta itse olen toiminut liki koko työurani tiimeissä, joissa

jokaisella on oma vastuu- ja osaamisalueensa. Harvoin oma osaamisalueeni on leikannut esimieheni osaamisaluetta vaan olemme muodostaneet jonkinasteisen tiimisymbioosin.

Olen huomannut että substanssiosaaminen on joillekin ihmisille ainoa hyvän esimiesosaamisen mittari. Mitä taitavampi pintaliitostekniikan ammattilainen, sitä kunnioitettavampi esimies. Mitä
taitavampi asiakassopimusten vääntäjä, sitä parempi esimies. Johtamistaidoista viis. Organisaation suurin virhe on palkita vahva substanssiosaaja esimiesasemalla!

Hyvän esimiehen paras substanssi on alaistensa johtaminen, motivointi ja ennenkaikkea alaistensa osaamisen kasvattaminen. Hyvä esimies uskaltaa myöntää olevansa parhaillaan esimiehenä ja tiiminrakentajana. Hän haalii alaisikseen loistavat substanssiosaajat, auttaa alaisiaan löytämään siivet omilla vahvuusalueillaan. Hän kestää sen, että ei tiedä kaikesta kaikkea.

Pahinta mitä olen kokenut vahvan substanssiosaajan alaisena, on esimiehen ja alaisen välille muodostunut (negatiivinen) kilpailutilanne. Epävarma substanssiosaaja ei osannut toimia alueen paremmin tuntevien alaistensa kanssa. Hän koki asemansa uhatuksi ja pian koko tiimi voi huonosti. Esimiehen epävarmuus purkautui kyttäämisenä ja kyräilynä. Yhtäkkiä ei uskaltanut käydä vessassakaan ilman että joutui tilivelvolliseksi tekemisistään. Jokaisesta muiden kanssa käydystä keskustelusta joutui antamaan väliraportin esimiehelle. Elintila kutistui ja äänestimme kolleegani kanssa jaloillamme.


Hyvä ja realistinen itsetuntemus sekä erilaisuuden hyväksyminen ovat esimiehen perusedellytyksiä. Taitava johtajuus on mieletön voimavara ja yhtä tärkeä substanssi kuin mikä tahansa muukin osaamisalue. Eiköhän lisätä asiantuntijuusosaamisalueisiin myös esimiestyö sekä tiimin johtaminen ja motivointi.