Tee työtä jolla on tarkoitus - Kara Kuumana - Johtamisen Jyväsiä

Havaintoja työelämästä ja yritysmaailmasta.

10 elokuuta, 2016

Tee työtä jolla on tarkoitus

Uuden edessä sitä on monesti tullut mietittyä kuinka priorisoida oppiminen ja tekeminen niin, että ponnistelut, aikaansaannokset ja käytettävissä oleva aika ovat hyvin balanssissa. Suunnitelmissa asiat näyttävät usein vain tekemistä vailla olevilta, mutta organisaation suorituskyky haastaa tavoiteaikataulun todenteolla. Keskittymällä muutamaan tyypilliseen henkilöstöön liittyvään sudenkuoppaan voi helpottaa myöhempää työkuormaa melkoisesti. 

Keskity isoihin kaloihin ja vältä mikromanageerausta
Organisaation voimavarat saa parhaiten käyttöön, kun osaa
jakaa vastuuta niille, jotka vastuuta janoavat. Vastuun lisäksi on tärkeää huolehtia vastuunottajille sopiva määrä valtuuksia. Kun tavoitteet, vastuut, valtuudet ja seurantamenetelmät ovat kaikkien tiedossa, organisaatio alkaa kantaa vastuuta. Ja kun organisaatio kantaa vastuun tekemisestään, alkaa liiketoiminta kantaa hedelmää. Luottamusta ja motivaatiota lisää myös mikromanageerauksen välttäminen. Mikään ei ole tehokkaampaa motivaation tappajaa vastuunottajalle kuin se, että pomo osoittaa epäluottamusta vaatimalla jatkuvaa tilanneraportointia. Muistettava toki on, että osa ihmisistä odottaa esimieheltä nimenomaan iholla oloa ja jatkuvaa huomiointia. Siksi onkin tärkeä tunnistaa alaistensa työtyylit ja tavat kuinka kunkin tekemisestä motivoituu.

Tunnista energia- ja aikasyöpöt
Kaikilla homma ei ota sujuakseen moninaisista syistä johtuen. Tehtävä voi olla liian vaativa tai motivaatio on voinut hävitä matkan varrella. Oli suoriutumattomuuden syy sitten mikä tahansa on aikaansaamattomuus vaarallista niin tavoitteiden toteutumiselle kuin muun työympäristön motivaatiolle. Esimiehen tehtävä on puhaltaa hiillokseen tulta. Esimiehen tehtävä on auttaa aikaansaamatonta oikeille urille. Oikeille urille ohjataan osaamista tukemalla, tehtävää selkeyttämällä tai lopulta, jos mikään ei ota auttaakseen, siirtämällä soveltuvampiin tehtäviin.

Luo avoin ja rakentava tekemisen ilmapiiri
Tyytymättömyys nostaa aika ajoin päätään. Kaikki ei mene niin kuin piti ja tekemisen esteitä ei aina saa poistettua ennen niiden syntymistä. Kun työilmapiiri on kohdillaan ja jokainen ymmärtää oman vastuunsa sen luomisessa syntyy positiivinen tekemisen kierre. Kun vastoinkäymiset ei tunnu maailman lopulta ja haasteet saadaan ratkottua yhdessä tuuminen, lisääntyy tiimin sitoutuminen niin toisiinsa kuin tehtäväänsäkin.

Näillä muutamalla ulkoisen motivaation lisäämisen keinolla on usein suotuisat vaikutukset henkilön sisäisen motivaation ja kasvuun. Lienee sanomattakin selvää, että motivaatio on suorassa linkissä aikaansaannosten kanssa.