Millä arvoilla pelaat työelämässä? - Kara Kuumana - Johtamisen Jyväsiä

Havaintoja työelämästä ja yritysmaailmasta.

10 joulukuuta, 2016

Millä arvoilla pelaat työelämässä?

Olin eilen kokouksessa, jossa käsittelimme vaikeaa aihetta. Keskustelu eteni hyvin ja saimme monta asiaa eteenpäin. Palaverin päätteeksi totesin, että pidetään keskustelun ilmapiiriä yllä jatkossakin. Tiukasta asiasta huolimatta nauru raikui ja tunnelma oli hyvä. Itselleni jäi erittäin hyvä mieli ja toivon, että muutkin kokivat samoin. Jäin pohtimaan omia sisäisiä ajureitani ja niitä tiimityönpelisääntöjä / -arvoja, jotka toimivat itselleni motivaation lähteinä. Tässä oma listani ilman tärkeysjärjestystä. Oletko miettinyt miltä oma listasi näyttää?

Positiivinen asenne. Tiukoissakin tilanteissa täytyy olla tilaa naurulle. Työilmapiiri ja yhteishenki syntyvät ja syvenevät, kun puhalletaan yhteen hiileen ja ollaan ihmisiä toisillemme.

Kissalla täytyy saada pyyhkiä pöytää. Vaikeatkin asiat otetaan puheeksi oikea-aikaisesti. Aika hoitaa vain aniharvoin hankalat asiat.

Avoimuus. Viestitään, kommunikoidaan ja kerrotaan missä mennään. Ei piilotella eikä salailla. Autetaan tiimiä pääsemään tavoitteisiinsa jakamalla kaikille se tieto, mitä kukin työnsä suorittamiseksi tarvitsee.

Auttaminen. Yrityksen päämääriin pääseminen vaatii yhteistyötä. Tiimin tuloksellisuus on tiimin jäsenten summa, ei yksittäisten yksilöiden osaamisesta riippuvainen lopputulos.

Asiakkaat ja alaiset tulevat ensin. Huolehtimalla, että heillä on vastaukset ja edellytykset työteolle kunnossa organisaatio välttyy tyhjäkäynniltä.

Sovituista asioista pidetään kiinni. Mikään ei syö tehokkaammin työmoraalia kuin sopimukset, joilla ei ole mitään merkitystä. Ei lipsuta sopimuksista eikä tehdä merkityksettömiä sopimuksia. 

Eletään tätä päivää ja toimitaan ennakoivasti. Pidetään katse tulevassa ja tunnistetaan riskit ja tehdään kaikki karikoiden välttämiseksi. Tunnistetaan historia, muttei jumiuduta eiliseen.

Kunnianhimo. Tavoitellaan aina parempaa liiketoimintaa, ei hyväksytä huonoa suoritusta eikä tyydytä keskinkertaisuuteen.

Kunnioitus ja rehellisyys. Hyväksytään erilaisuutta ja arvostetaan työtovereita. Toimitaan suoraselkäisesti.

Kannetaan vastuu omasta tyytyväisyydestä. Työnantaja ei ole vastuussa onnellisuudestasi, sinä olet. Ei uhriuduta väärässä työympäristössä vaan etsitään aktiivisesti ratkaisuja oman motivaation löytymiseksi.