Työelämän tuloskunnosta vastaat sinä - Kara Kuumana - Johtamisen Jyväsiä

Havaintoja työelämästä ja yritysmaailmasta.

23 huhtikuuta, 2018

Työelämän tuloskunnosta vastaat sinä

Työelämän tuloskunto on monen asian yhdistelmä. Työntekijän tuloksellisuuteen vaikuttavat työnantajan luoma tunne työn merkityksellisyydestä sekä työntekijän henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin taso. Optimaalisen tuloksen aikaansaamiseksi kaikkien edellämainittujen tukijalkojen tulisi olla kohtuullisessa tasapainossa.

Valmistavassa teollisuudessa tuotantokoneisto pidetään tavoitevauhdissa pitämällä kone ja siihen liittyvät toiminnot hyvässä kunnossa. Mahdollisia tuotannonaikaisia häiriöitä pyritään välttämään tekemällä säännöllisesti ennakoivia huoltotoimia. Aika-ajoin tuotanto pysäytetään pidemmäksi aikaa suurempien huolto- ja kunnossapitotoimien ajaksi. Välillä koneisto saa uusia osia tuottavuuden ylläpitämiseksi. Aivan samalla tavalla kuin tuotantokoneistoa ylläpidetään, pitäisi meidän ylläpitää omaa sekä tiimimme tuloskuntoa.

Tarpeellisuuden tunteen luominen on työnantajan tehtävä.
Jokainen työntekijä haluaa tehdä merkityksellistä työtä ja olla osa yrityksen menestystä. Tästäkin syystä yrityksen vision, arvojen ja strategiset tavoitteiden purkaminen jokaiselle työntekijälle on erityisen tärkeää. Työntekijän tuloskunto ottaa aimo harppauksen silloin, kun oma rooli on selkeä ja sen kytkös yrityksen päämääriin on ymmärretty.

Tarpeellisuuden tunteen lisäksi työkuorman tulisi olla oikeassa suhteessa käytettävissä olevaan aikaan sekä työtekijän osaamiseen ja muihin valmiuksiin.  Tasapaino työn kuormittavuuden ja vapaa-ajan välillä parantaa työntekijöiden tuloskuntoa ja lisää työtyytyväisyyttä.

Kaikki edellinen on mahdollista, kun yrityksessä on hyvä johtamisen kulttuuri. Arvostava johtaminen osaltaan lisää työntekijöiden merkityksellisyyden tunnetta ja sitoutumista työhön. On kuitenkin muistettavaa, että näissäkään asioissa ei omaa hyvinvointia voi täysin ulkoistaa työnantajalle tai esimiehelle. Asioiden selkeyttämiseksi ja työkuorman tasapainottamiseksi voi halutessaan vaikuttaa itsekin melkoisesti.


Oman henkisen ja fyysisen latauksen ylläpito on työntekijän tehtävä.  
 Ihminen on kokonaisuus. Hyvä henkinen lataus auttaa merkittävästi työssäjaksamiseen. Väsyneenä energia menee hereillä pysymiseen, nälkäisenä ajatukset siirtyvät hengissä säilymiseen, elämän muissa kriiseissä energia menee tilanteen stabilointiin. Elämään mahtuu monenlaisia vaiheita. Hyvällä resilienssillä varustettu henkilö selviää haasteista helpommin.

Omaan henkiseen hyvinvointiin voi vaikuttaa monellakin tavalla. Tärkein mittari henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta on tunnistaa oma stressitaso sekä siihen vaikuttavat tekijät. Stressitasoa voi madaltaa muun muassa omaa resilienssiä ja ajanhallintaa parantamalla. Myös omaa osaamista arvostamalla ja jatkuvasti kehittämällä.

Hyvä fyysinen kunto antaa energiaa työtehtävien hoitoon ja hyvästä energiavarannosta riittää potkua työpäivän jälkeiseen vapaa-aikaankin. Pitämällä huolta fyysisestä kunnosta, hyvästä energiansaannista sekä riittävästä levosta saat ammennettua voimia niihin huonoihinkin päiviin. Hyvä fyysinen kunto auttaa henkisten paineiden ja pitkäkestoisen työkuormituksen tasapainotuksessa.

 Hyvästä tuloskunnosta hyötyy koko työyhteisö

Kun työntekijä kokee itsensä merkitykselliseksi ja on fyysisesti sekä henkisesti tasapainossa, on sillä suora vaikutus työtyytyväisyyteen, aikaansaannoksiin ja sairauspoissaoloihin. Tästä hyötyvät kaikki. Niin henkilö itse kuin työnantaja ja asiakaskin.

Jos kamppailet näiden asioiden parissa, blogistamme löytyy lukuisia kirjoituksia, joista voi olla apua sinulle esimiehenä tai työntekijänä. Tärkeintä on tunnistaa omat tavoitteesi ja keskittyä niiden saavuttamiseen. Oli tavoitteesi sitten osaamisen lisäämisessä, työn- ja vapaa-ajan tasoittamisessa tai fyysisen kunnon kehittämisessä  aloita pienesti. Sinnittele ottamiesi askeleiden kanssa siihen saakka, että toiminnasta on tullut itsellesi tapa ja lisää vasta sitten uusia haasteita itsellesi. Ja pian huomaat positiivista kehitystä, joka kannustaa jatkamaan kehittymisen polulla.