Huolehdi osaamisesi ajantasalle! - Kara Kuumana - Johtamisen Jyväsiä

Havaintoja työelämästä ja yritysmaailmasta.

18 heinäkuuta, 2015

Huolehdi osaamisesi ajantasalle!

Satuin nettisivulle, jossa kannustettiin lopettamaan itsensä kehittäminen sillä varjolla, että itsensä kehittäminen lisää stressiä ja jokainen meistä on hyvä juuri tällaisenaan. Kaunis ajatus, joka sisältää varmasti oman viisautensa, mutta erittäin vaarallinen mikäli silmissä siintää pitkä työura jonkun muun kuin itsensä palveluksessa.  

Vastavalmistuneen pääoma työmarkkinoilla on tuorein opein saatu koulutus sekä innokas ja kaikkeen tekemiseen avoin asenne. Nuorena koulutusta pidetään itsestään selvänä eikä opinahjossa aikaansa viettävän nuoren ajankäyttöä kyseenalaisteta. Opiskelu on oman osaamisensa kehittämistä
siten yksi itsensä kehittämisen muoto. Keski-ikäiseen opiskelijaan suhtaudutaan harmittavan usein eri tavalla. Koulun penkkiä kuluttava saa varautua selittelemään opiskeluintoaan aivan eri tavalla kuin ensimmäistä ammattiaan hankkiva nuori. Erityisen ennakkoluuloisesti suhtautuvat ne kanssakulkijat, jotka eivät ole jatkokouluttaneet itseään ensimmäisen tutkintonsa jälkeen. Suhtaudun epäluuloisesti ihmisiin ja erityisesti organisaatioihin, jotka eivät koe jatkuvaa itsensä ja työntekijöidensä osaamisen kehittämistä tärkeänä ja joissa kouluttautumista pidetään kilpailevana ajanvietteenä työnteon kanssa. 

Tämän päivän nuoret eivät enää valmistuttuaan oleta tai haaveile pitkistä työsuhteista saman työnantajan palveluksessa tai samassa tehtävässä. Ja me keski-ikäisetkin olemme jo heränneet siihen, että eläkevirkojen aikakausi jäi edellisen sukupolven etuoikeudeksi, sikäli kuin sellaista enää edes haluaisimme. Tehtävissä siirtyminen muuttuu huomattavasti helpommaksi, kun osaaminen pohjautuu nykytietoon sekä laajakirjoiseen kokemukseen erilaisissa työtehtävissä. Työmarkkinoilla ei enää saa krediittejä tokaisemalla letkeän huolimattomasti olevansa rapistuvalta menneisyydeltään insinööri, kuten itse kuulin erään haastateltavan kertovan itsestään kymmenkunta vuotta takaperin. Krediittejä ei tule myöskään siitä, että kertoo saavuttaneensa sisäisen mielenrauhan jättäytymällä pois itsensä kehittämisen kehästä.

Omaa sekä työtekijöidensä osaamista voi kehittää monella tavalla, esimerkiksi
Koulutuksissa tai kouluttautumalla: Suurimmilla organisaatioilla on luotuna omat koulutusjärjestelmänsä, mutta myös julkisen puolen oppilaitoksista ja ammattikorkeakouluista sekä yksityisen sektorin koulutustarjoajilta löytyy melkoisen kattava valikoima niin pitkiä kuin lyhyitäkin koulutuksia. Koulutuksien hyvä puoli on usein se, että siinä samalla saa luotua verkostoa ja peilattua ajatuksiaan muiden kurssikavereiden kanssa. Yksi koulutusten muoto on eri aloilla järjestettävät seminaarit ja konferenssit.
Omaehtoisesti opiskelemalla: Tänä päivän omaehtoiseen opiskeluun löytyy valtavasti erilaisia mahdollisuuksia, joista sosiaalinen media yhtenä hyvänä ja helppona vaihtoehtona. LinkedIn, Twitter ja erilaiset blogit tarjoavat melkoisen laajasti tietoa ja näkemyksiä aiheesta kuin aiheesta. Itse olen tykästynyt myös kuuntelemaan pitkillä automatkoilla eriaiheisia Podcasteja. Sosiaalisen median avulla oppiminen on helppoa ja ilmaista eikä ole ajasta tai paikasta riippuvaista.
Työnkierrolla: Osaamista voi kehittää melkoisesti myös työssä oppimalla. Mikään ei ole tehokkaampaa näkemyksien kehittämisen kannalta kuin työtehtävien kierrätys tai työnantajan vaihdos. Ihminen, jolla on laaja näkemys erilaisista työtehtävistä saa paremmin syvyyttä tekemiseensä ja pystyy paremmin arvioimaan kunkin työtehtävän vaikutukset yrityksen muihin toimijoihin. 
Keskustelemalla: Omaa osaamistaan voi kasvattaa tehokkaasti myös osallistumalla coachaukseen tai mentorointiin. Coachauksen perusidea on auttaa valmennettavaa löytämään itse vastauksia askarruttaviin asioihin kysymällä ja kyseenalaistamalla, kun taas mentoroinnissa mentori jakaa mentoroitavalle omia kokemuksia ja ammattitaitojaan enemmänkin neuvojan roolissa. Matalamman kynnyksen keinona voi hyvin hyödyntää kollegaa ja sopia askarruttavien asioiden tiimoilta yhteisiä sparraushetkiä. Myös toisiaan sparraamalla saa paljon pohdittavaa ja oppii uutta itsestään ja businessympäristöstä.

Keinot on monet, mutta koska olet viimeksi miettinyt tapaasi ja askeleitasi oman osaamisesi kehittämiseksi? Nyt kesälomien jälkeen levänneenä ja ajatukset virkistyneinä voisi olla oiva aika piirtää pieni osaamispääoman kehittämisen roadmap itsellesi ja miksei myös organisaatiollesikin!