Johtamisen tyhjiö täyttyy aina - Kara Kuumana - Johtamisen Jyväsiä

Havaintoja työelämästä ja yritysmaailmasta.

22 heinäkuuta, 2015

Johtamisen tyhjiö täyttyy aina

Tiedät ehkä mitä puulle käy, jos sen latvan katkaisee. Pian ylimmät oksat alkavat taistella latvan paikasta. Ennen pitkää joku vahvimmista oksista ottaa vanhan latvan paikan. Puu jatkaa toki kasvuaan, mutta seuraukset näkyvät yleensä vielä vuosienkin päästä. 

Näin käy myös organisaatiolle, jolta puuttuu vahva johtajuus. Vahvalla johtajuudella en suinkaan tarkoita diktaattorimaista johtajaa, vaan johtajaa joka näyttää organisaatiolle suunnan. Jos johtaja puuttuu tai nimetyn johtajan ote on heikko, joku tai jotkut muut organisaation jäsenet alkavat vedellä naruista ja ohjata organisaatiota haluamiinsa suuntiin. Suunnattomuus alkaa aiheuttaa kaaosta koko organisaatiossa. Kaaos heijastuu lopulta vääjäämättä niin työtyytyväisyyteen kuin asiakastyytyväisyyteenkin. 


Johtajuus ja suunnan näyttäminen on lopulta viestintää. Vaikka johtajan oma ajatus olisi kuinka kirkas, ei se riitä. Johtajan on myös kyettävä viestimään ajatuksensa organisaatiolle. Viestiä on vietävä systemaattisesti, joka niemen notkoon ja saarelmaan. Sitä samaa viestiä on toistettava kerta kerran jälkeen jopa kyllästymiseen asti. 

Myös viestinnän näkökulmasta tyhjiöllä on tapana täyttyä. Jos viestinnässä on tyhjiö, kilpailevat viestit alkavat täyttämään tyhjiötä. Pahimmillaan kilpailevat viestit ovat kahvipöytäkeskustelujen tasoisia spekulaatioita siitä, mihin ollaan menossa ja mitä seuraavaksi tapahtuu. Jätti-irtisanomiset tai henkilöstöä pelottavat yrityskaupat on kahvipöytäkeskusteluissa jo tehty, vaikka reaalimaailmassa niitä ei edes suunniteltaisi. Viestimättömyyden ja sen takia syntyvien huhujen seurauksena organisaatiossa saattaa syntyä kauhua, motivaation puutetta, tehottomuutta ja pahimmillaan avainhenkilöiden siirtymistä muihin yrityksiin. Levottomuus hiipii hyvin herkästi jopa organisaation ulkopuolelle ja asiakkaisiin asti.

Johtaja, muista että tyhjiö täyttyy aina. Kun kyse on visiosta, strategiasta, viestinnästä tai vaikkapa yrityskulttuurista, tyhjiön hallitsemattomalla täyttymisellä saattaa olla kauaskantoiset seuraukset.