Dreamtiimiä etsimässä - Kara Kuumana - Johtamisen Jyväsiä

Havaintoja työelämästä ja yritysmaailmasta.

16 lokakuuta, 2015

Dreamtiimiä etsimässä

Hyvään tiimiin kuuluminen on työmotivaation ja siten aikaansaannosten a ja o. Meistä jokainen odottaa tiimiltänsä erilaisia asioita. Siinä missä toisen motivaation moottorina on hyvä työilmapiiri, voi toiselle motivaation lähteenä toimia selkeä oma vastuualue. Tiimiytyminen ja unelmatiimin rakenne kuuluu liki jokaisen esimieskoulutuksen ohjelmaan. Silti tiimin rakenteeseen pääsee aidosti vaikuttamaan vain aniharvoin. Tiimirakenne ansaitsee silti hieman pohdintaa.

Tiimin perimmäinen ajatus on yhdessä tekeminen. Jokaisen yksilön panos on toki tärkeää. Silti onnistuminen vaatii toisistaan poikkeavien näkökulmien jalostamaa ajatusten
kasvua, sekä eri osaamisalueiden ja vahvuuksien mukanaan tuomaa kokonaisuuden hallintaa ja kehittymistä. Siksi onkin tärkeää löytää tiimiinsä erilaisia ja erityisesti omasta itsestään poikkeavia ihmisiä. Huipputiimissä jokaisella on oma roolinsa, kaikkia rooleja arvostetaan ja kaikki roolit ovat osa kokonaisuuteen kurovaa palapeliä. Tiimit, jotka ovat olemassa vain organisaatiorakenteellisista syistä, ovat kaikista kurjimpia työskennellä. Kun yhteinen tavoite puuttuu, osa-optimointi, oman itsensä ja osaamisensa pönkittämisen kulttuuri elävät kultakauttaan. Syntyy epäterve kilpailutilanne, joka ainakaan ei edesauta yrityksen pyrkimyksiä omaan päämääräänsä. Tiimi, jossa yksilöt puskevat omien tavoitteidensa perään, tuskin täyttää dreamtiimin määritelmää.

Tiimin jäseniä valitessa on kovin harvoin aitoa mahdollisuutta valita Belbinin tiimiroolien tai muiden tiimiteorioiden mukaisia jäseniä. Organisaatiossa on rajallinen määrä työntekijöitä eikä aina ole mahdollisuutta etsiä ja palkata vapailta rekrytointimarkkinoilta lisää väkeä. Täydellistä tiimikoostumusta etsiessä menee ikä ja terveys. Kuitenkin erilaisuus on voimaa ja tiimi tarvitsee moottorikseen erilaisuutta. Jos kaikki tiimin jäsenet ovat tekijöitä, voivat ideat ja vaihtoehdot jäädä pohtimatta ja lopputulos jäädä melko köykäiseksi. Jos taas tiimin osaaminen on painottunut asiantuntijoihin, voi käytännön toteutus jäädä uupumaan, kun eri vaihtoehtojen ja skenaarioiden pohtiminen muuttuu tiimin päätehtäväksi. Juuri tiimin jäsenten vahvuuksia ja heikkouksia täydentämään tarvitaan muita tiimin jäseniä, jotta tehtävät tulevat organisoiduiksi, työn sisältöön saadaan asiantuntemusta, tekeminen etenee ja valmistakin tulee jonain päivänä. Kun tiimin jäsenten eri osaamisalueet yhdistyvät toisiaan kunnioittavalla ja ideat mahdollistavalla tavalla, syntyy uusia ideoita ja luovia ratkaisuita. Oman johtamistyylinsä tunteva sekä tiimidynamiikkaa ymmärtävä johtaja pystyy etsimään vapaista resursseista suhteellisen hyvin sopivia tiiminjäseniä ja valmentamaan heitä edelleen, niin että tiimin rakenne monipuolistuu ja osaaminen kasvaa. 

Dreamtiimissä on
  • sopivasti erilaisuutta - tiiminjäsenten taidot ja kyvyt täydentävät toisiaan
  • selkeät ja yhteiset tavoitteet - olemassaolon oikeutus on kaikille selvä
  • selkeä työnjako - vastuiden ja keskinäisten roolien selkeyttämisestä on huolehdittu
  • yhteiset työteon pelisäännöt, joihin kaikki ovat sitoutuneet – yhteinen arvo- ja asennemaailma
  • hyvät ja toisiaan kunnioittavat suhteet, keskinäinen arvostus ja hyvät sosiaaliset taidot
  • kannustava ja rakentava palautteenanto - palautteelle löytyy luonnolliset kanavat
  • vain tiimin päämäärää edistäviä jäseniä - ei työilmapiiriä rapauttavia vapaamatkustajia

Huipputiimi, jossa hyödynnetään tiiminjäsenten osaaminen aikaansaa erinomaisia tuloksia ja säteilee työhyvinvointia myös ympäröiviin tiimeihin. Tiimityössä yksi plus yksi ei ole kaksi, vaan netistä kaapatun kaavan (kuva) mukaan tulokset joko kertautuvat tai sitten ei, riippuen tiimin toimintakyvystä.

John C. Maxwell’ia mukaillen: Hyvä johtaja ei ylitä maaliviivaa rinta rottingilla yksin vaan yhtenä tiimin jäsenenä yhdessä tiiminsä kanssa.