Uskonsa menettänyt johtaja latistaa työilmapiirin - Kara Kuumana - Johtamisen Jyväsiä

Havaintoja työelämästä ja yritysmaailmasta.

21 toukokuuta, 2017

Uskonsa menettänyt johtaja latistaa työilmapiirin

”Luuletko, että hyvä työyhteisö on ilmapiiristä kiinni? Olet väärässä.” Näin otsikoi Marjatta Jabe kirjoituksensa Talouselämä -lehdessä. Artikkelissa kerrotaan, että hyvän työilmapiirin lisäksi hyvä työyhteisö tarvitsee myös hyvän ja ravitsevan maaperän eli organisaatiokulttuurin.

Jos ilmapiiri on heikko ja maaperä höttöinen, mistä päästä pitäisi lähteä rakentamaan parempaa työyhteisöä? Vastaus on molemmista suunnista. Höttöistä maaperää tiivistetään hyvällä yhteistyöllä. Hyvä yhteistyö ja uskon palauttaminen tekemiseen puolestaan ruokkii ilmapiiriä.
Rakennuspuuhassa työn johtajalla eli esimiehellä on merkittävä rooli. Organisaatio arvio jatkuvasti sitä kuinka tosissaan keulakuva on. Uskooko hän liiketoimintaan. Uskooko hän kehittämisen tuloksiin. Uskooko hän organisaatioonsa.

Niin organisaatiokulttuuriin kuin ilmapiiriinkin vaikuttavat ihmiset, jotka kyseisessä organisaatiossa työskentelevät. Yksikin haastava tai täysin sitoutumaton henkilö heikentää työyhteisön viihtyvyyttä melkoisesti. Onnistumisen kannalta onkin tärkeää, että organisaatiossa työskentelevät ihmiset ovat motivoituneita ja innostuneita. Edes valtaosan työajasta.

Maaperän rakennustyö aloitetaan luomalla usko tulevaisuuteen. Eli määritellään organisaatiolle ja työntekijöille tavoitteet sekä kehityspolku. Rapautuneessa kulttuurissa asetetaan tekemiselle pelisäännöt. Kaiken tämän voi tehdä työyhteisöä kunnioittaen yhteistyössä. Hyväksyen sen, että kehittäminen vie aikaa. Samalla ilmapiirikin kohentuu pienin askelein.

Hyvässä työyhteisössä työskentely on pääsääntöisesti mielekästä. Se voi olla jopa hauskaa. Kun sitoutuminen ja työmoraali ovat korkealla, näkyy tekemisen meininki työn tuottavuudessa. Hyvän työyhteisön tuloksellisuus on parempi kuin huonosti voivan työyhteisön. Hyvässä työyhteisössä epäonnistumisetkaan eivät tee tekemiseen niin pahaa lovea lopputulokseen kuin huonosti voivassa työyhteisössä.

Toisten ihmisten kanssa ei tahdo hommasta tulla mitään. Tällöin on tärkeää lähteä ratkomaan asiaa johtamisen keinoin. Usein avoin ja tilaa antava keskustelu tuo jo hyvää tulosta ja antaa esimiehelle eväitä alaisen motivaation lisäämiseen. Mutta jos mikään ei auta, pahinta mitä hyvän työyhteisön rakennustyölle voi tehdä on jättää mädät omenat mädäntämään koko yhteisöä.

Vankan kivijalan omaava tekemisen kulttuuri on yrityksen henkivakuutus ja tuloksenteon edellytys. Sen eteen kannattaa nähdä melkoisesti vaivaa.
 
Seuraa myös
Twitter     @TanjaMantere @karakuumana

Podcast    Johtamisen Jyväsiä


Seuraa Talouselämää Twitterissä @talouselama