Realistiset odotukset lisäävät työssä viihtymistä - Kara Kuumana - Johtamisen Jyväsiä

Havaintoja työelämästä ja yritysmaailmasta.

23 elokuuta, 2017

Realistiset odotukset lisäävät työssä viihtymistä

Kokemus omasta elämästä, työyhteisöstä ja omista työtehtävistä on yksilöllinen ja henkilökohtainen. Virheelliset odotukset elämälle heijastuvat usein myös työtyytymättömyytenä. Samoin tekee virheellinen itsetuntemus ja kyvyttömyys lukea työpaikalla vallitsevaa pelitilannetta. Silti aivan turhan harvoin kuulee pohdintaa siitä, kuinka työntekijä itse voisi parantaa omaa työviihtyvyyttään.

Työviihtyvyyttä voi parantaa monin keinoin. Työnantajalla on oma velvollisuutensa ja omat tehtävänsä työviihtyvyyden parantamiseksi. Mutta oletteko koskaan pohtineet, miksi samalla työnantajalla, samoissa tehtävissä on niin kovin eri tavalla motivoituneita ihmisiä. Yksi syy on siinä, että osa työviihtyvyydestä luodaan oman pään sisällä.

Työviihtyvyyden rakentamista ei voi ulkoistaa! Työnantajan tehtävänä on luoda edellytykset työnteolle ja tukea työssä viihtymistä ja suoriutumista. Työntekijän tehtävänä on kalibroida omat odotuksensa, syventää omaa itsetuntemustaan ja hakea motivaation lähteitä aktiivisesti niin työstä kuin vapaa-ajaltaankin.

Omaa urapolkua pohtiessa on muistettava, että ääneenlausumattomat suunnitelmat ovat vain kuvitelmaa. Tunnistamalla todellisuuden ja omat mielensisäiset kuvitelmat välttyy monelta pettymykseltä. Omia odotuksia voi parantaa merkittävästi kertomalla toiveensa ja haaveensa ääneen.

Myös omat kyvyt suhteessa muiden kykyihin voivat olla väärin mitoitettuja. Työntekijä voi kuvitella kykynsä ja sosiaaliset taitonsa todellisuutta merkittävästi paremmiksi tai huonommiksi. Kumpikin vääristymä aikaansaa omaan työviihtyvyyteen kolauksen. Työnantajan syyttely ei auta, itsetuntemuksen lisääminen sen sijaan auttaa.

Työmotivaation lähteet ovat erilaisia. Yksi on tiennyt kymmenvuotiaasta saakka unelma-ammattinsa ja pyrkinyt sinne kaikin keinoin. Toinen tylsistyy aina, kun työ alkaa muuttua rutiiniksi, ja vaihtaa vaihtelunhalussaan työpaikkaa. Kolmas etsii ja etsii eikä löydä paikkaansa. Oli niin tai näin, vertaamalla omaa motivoitumisastettaan muihin tekee itselleen vain hallaa.

Omaa työviihtyvyyttään parantaa parhaiten löytämällä omat työn motivaatioajurit. Motivaation lähde voi löytyä vaikkapa työyhteisöstä, haasteista, työn monipuolisuudesta ja vaativuudesta, säännöllisestä palkkapussista, hyvästä esimiehestä, yrityksen palvelusta tai tuotteesta, asemasta, omista vaikutusmahdollisuuksista. Oletko jo tunnistanut mikä sinun motivaatiosi saa syttymään?

Realistiset odotukset itselle ja työyhteisölle vähentää pettymysten määrää radikaalisti!