Eilisen johtamisella ei huomenna pärjää - Kara Kuumana - Johtamisen Jyväsiä

Havaintoja työelämästä ja yritysmaailmasta.

14 tammikuuta, 2018

Eilisen johtamisella ei huomenna pärjää

Johtajuus ja johtamisen trendit ovat hyvä ajankuva. Menneisyyden johtamistrendit ovat meillä tiedossa, tulevaisuutta voi vain arvailla. Varmaa on kuitenkin se, että johtajuuden kehittyminen etenee teknologisen kehittymisen rinnalla suurin harppauksin.

Johtaminen on sidoksissa kulttuuriin, yrityskulttuuriin ja toimialaan. Yhdellä johtamistyylillä tuskin pärjää kaikkialla. Hyvää johtamista yhdistävät kuitenkin liiketoiminnan megatrendit. Mitä sitten johtaminen voisi olla vuonna 2025?

Keskitetty johtaminen rapautuu ja päätöksenteko leviää organisaatiossa. Päätöksentekotarpeen nopeutuessa ja liiketoiminnan kompleksisuuden lisääntyessä aika muuttuu entistä kriittisemmäksi. Nopean etenemisen varmistamiseksi päätöksenteko jalkautuu nurkkahuoneista ja johtoryhmistä asiantuntija- ja tekijätasolle.

Liian monessa yrityksessä strategia on edelleen johdon työkalu. Muuttuvassa maailmassa, jossa vaihtoehtojen määrä kasvaa, yritysstrategian onnistuneen jalkautuksen merkitys kasvaa. Jotta työtekijätason päätöksenteko tukee aidosti yritystä sen päämääriä kohti, on koko henkilöstön ymmärrettävä yrityksen strategia ja päämäärät yhdenmukaisesti. Tämä merkitsee myös strategiaviestin selkeyttämistä ja yksinkertaistamista, lähemmäksi johdon kiemuroista työntekijöiden arkipäivää.

Ihmiset haluavat tulla johdetuiksi arvostavasti ja tasavertaisina. Tästä seuraa se, että alaiset valitsevat johtajansa eikä johtaja alaisiaan.  Tulevaisuuden johtajalle itsekeskeisyys on haitta, ei hyöty. Johtaja kehittää ja motivoi työntekijöitään ylittämään itsensä sen sijaan, että kertoisi mitä ja miten asiat tehdään. Johtamisesta tulee valmentamista ja hierarkiset organisaatiot vähenevät.

Kaikesta tästä seuraa se, että yrityksen toimintojen läpinäkyvyys lisääntyy ja vuorovaikutus kasvaa. Yritys tarvitsee koko henkilöstön osaamispääoman pysyäkseen kilpailussa.  Yritys ja sen johto joutuvat tekemään merkittävästi enemmän työtä henkilöstön sitoutumisen suhteen. Työyhteisön hyvinvoinnin merkitys korostuu. Vain hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö antaa koko osaamispanoksensa yrityksen käyttöön.

Samanaikaisesti teknologian kehittymisen kiihtyessä johtajan kiinnostus teknisen osaamisensa kasvattamiseen kokee positiivisen buustin. Robotiikka, automatisaatio ja tietojärjestelmäkehitys mahdollistavat ennennäkemättömiä asioita. ICT erillisenä saarekkeena murenee ja tietojärjestelmien joustavuus kasvaa.

Menestyvän yrityksen ja siten myös menestyvän johtajan on oltava askeleen edellä kilpailijaansa, niin strategian toteutuksessa kuin henkilöstön sitoutumisessa.

**
Jos näkökulmat aiheeseen kiinnostavat, ilmoittaudu mukaan Kara Kuumana tapaamiseen Musiikkitalossa 23.1.2018 klo 17-18. Tulevaisuuden johtamiseen keskittyvässä paneelikeskustelussa Aki Ahlroth, Mika Heikkinen, Jenni-Justiina Niemi, Timo Rainio sekä Ulla Vilkman tuovat esiin oman näkemyksensä aiheeseen. Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 17.1. karakuumana@gmail.com. Tilaisuus on maksuton!

Seuraa Twitterissä
Kirjoittaja @TanjaMantere
Blogi @karakuumana

Tykkää Facebookissa
Kara Kuumana