Kiire tappaa hyvän johtajuuden - Kara Kuumana - Johtamisen Jyväsiä

Havaintoja työelämästä ja yritysmaailmasta.

22 helmikuuta, 2018

Kiire tappaa hyvän johtajuuden

Kiire tappaa luovuuden.
Kiire tappaa myös hyvän johtajuuden!

Sitä tapahtuu johtajista useimmille. Kalenteri täytyy palavereista. Sähköposti huutaa vastauksia. Kuukausisyklin takarajat paukkuvat. Ennuste on tekemättä. Kuukausiraportti on tekemättä. Ja alaisilla on asiaa. Alaisilla on paljon asiaa.

Hyvä ihmisten johtaminen vaatii aikaa. Alaisen aito kohtaaminen on luottamuksen syntymisen perusta. Esimies, joka hoitaa alaisensa asioita katse näytössä ja näppäimistössä synnyttää epäluottamusta. Itsenäinenkin johdettava haluaa esimiehen, jolla on aito kiinnostus hänen tekemiseensä.

Ihmisten johtamistaitojen lisäksi hyvä johtaja on hyvä suunnannäyttäjä. Suunnan näyttämiseen ei riitä PowerPoint –esitys pari kertaa vuodessa. Todellinen suunnan näyttäminen syntyy esimiehen päivittäisistä valinnoista, jotka tukevat asetettua strategista suuntaa. Aito suunnan näyttäminen on esimiehen arkisia ja päivittäisiä tekoja. Jotka kiireen jaloissa tulee liian usein tehtyä alaisilta näkymättömissä.

Luovuus vaatii tilaa. Ajattelu vaatii aikaa ja kypsymistä. Kuningasideat harvoin syntyvät kesken kiireisimmän arjen. Kiire ajaa liian usein siihen, että organisaatio pysyy epätoivoisesti kiinni vanhassa. Tunnettu kujajuoksu on helpompi hallita kuin tuntematon. Jokaisen esimiesasemassa olevan tulisi löytää oma tapansa valjastaa aikaa ideoinnille, suunnittelulle ja tulevaisuuden ennakkoluulottomalle tutkimiselle.

Yltiöpäinen juokseminen ja kiireen korostaminen ei ole hyvän johtajuuden mitta. Eikä johtajan hyve. Johtaminen vaatii aikaa. Aikaa kohdata ihmiset. Aikaa toimia esimerkkinä. Aikaa luoda uutta.